Specifieke visies

Visie

1.   Missie

 

GO! MPI Zonnebos is een school voor buitengewoon onderwijs van scholengroep Invento met internaat en IPO.  Leerlingen met een attest type basisaanbod, 2, 4 en 9 zijn er welkom binnen de school, internaat en/of IPO.

 

Om ons onderwijs vorm te geven, vertrekken we vanuit 4 kernopdrachten:

 

  • kwalificeren van jongeren
  • talenten ontwikkelen
  • verhogen van het leervermogen door het wegwerken van leerhindernissen
  • welbevinden en betrokkenheid

 

Onze voornaamste doelstelling is er samen met de ouders en het netwerk voor te zorgen dat onze leerlingen een positief zelfbeeld en voldoende zelfvertrouwen ontwikkelen zodat ze tot leren kunnen komen en zich zo optimaal mogelijk kunnen integreren in de maatschappij.

 

Aangezien interactie met ‘de wereld’ enkel mogelijk is via communicatie, vinden we het heel belangrijk om de verschillende vormen van communicatieve vaardigheden van onze leerlingen zoveel mogelijk te stimuleren.

 

We hechten ook veel belang aan een gezonde levensstijl en daarom creëren we zoveel mogelijk bewegingskansen en stimuleren we gezonde voeding.

 

Om deze missie te realiseren is teamwork essentieel:  ‘Ik, jij, wij… samen maken we het verschil!’


2.   Visie


In een bos staan veel verschillende bomen die kunnen groeien en stralen onder een warme zon. De naam ‘Zonnebos’ vat dan ook heel mooi samen waar wij als school voor staan.

 

Zoals wortels essentieel zijn voor de groei van bomen, is welbevinden de basis om goed te kunnen functioneren, tot leren te komen en zich verder te ontwikkelen. Daarom vinden we een positief en warm klas- en schoolklimaat belangrijk. Elke leerling moet zich veilig en begrepen voelen op onze school.

 

Alle bomen verschillen van elkaar en zijn uniek. Ze hebben een andere stam, kruin… en groeien op hun eigen ritme.


Ook elke leerling is uniek met een eigen persoonlijkheid en heeft bijgevolg een eigen aanpak en aangepaste benadering nodig. Elke leerling krijgt hier de kans om op zijn eigen ritme te ontwikkelen. Samen zorgen wij voor een aanpak op maat van elk kind en ontdekken we de talenten van onze leerlingen. We leren hen hun eigen sterktes kennen, zodat ze deze kunnen inzetten om hun minder sterke kanten op te vangen. We bieden hen maximale kansen om hen te helpen groeien, zich verder te ontwikkelen en hen te laten stralen. Net zoals een boom voeding, zuurstof, water en ruimte nodig heeft om te groeien, hebben onze leerlingen hiervoor een warme school nodig.

 

In een bos staan veel bomen samen. Ze hebben elkaar nodig, zorgen voor elkaar en versterken elkaar. We vinden het daarom belangrijk dat onze leerlingen leren samenleven. Enkel door te communiceren is er interactie mogelijk met elkaar. Gedurende de ganse dag besteden de teamleden aandacht aan alle vormen van communicatie opdat onze leerlingen zo optimaal mogelijk begrepen zouden worden en zelf anderen kunnen begrijpen.

 

Een bos staat niet op zich, maar staat altijd in verbinding met de omgeving.  Functioneel leren is noodzakelijk om zich later optimaal te integreren en zo zelfstandig mogelijk te handhaven in de maatschappij. Functioneel leren houdt in dat ons aanbod zoveel mogelijk realistisch en toekomstgericht is. De focus ligt op het aanleren van functionele vaardigheden.

 

Een bos is een gezonde en groene omgeving. Als MOS  (milieuzorg op school) school vinden wij gezondheid en de natuur heel belangrijk. Daarom streven wij naast het stimuleren van gezonde voeding ook een gezonde levensstijl na met voldoende lichaamsbeweging en aandacht en respect voor de natuur. Veel (buiten) bewegen en spelen is immers noodzakelijk om optimaal te kunnen ontwikkelen.

 

Om bovenstaande accenten te realiseren, kan Zonnebos rekenen op een multidisciplinair team, zodat onze leerlingen elke dag de zorg krijgen die ze verdienen. Elke leerling wordt begeleid door een team van onderwijzend en paramedisch personeel. In de samenwerking met het internaat en IPO wordt deze aanpak voor onze interne leerlingen verder gezet. Ook de ouders hebben een belangrijke inbreng. We werken samen, denken samen en delen onze kennis en ervaring met elkaar.

 


 

 

Ik, jij, wij… samen maken we het verschil!

Hieronder vindt u de specifieke visies per geleding.


De visie van scholengroep Invento wordt op onze school gebruikt als leidraad en hoeksteen.