T10

Type 2 - Vossenklas

Welkom bij de Vossenklas


De vossenklas is de hoogste klas binnen type 2, vanuit deze klas maken de kinderen de overstap naar het SBSO ( = buitengewoon secundair onderwijs ). 

 

De vossenklas is een leerklas waar we functioneel rekenen en lezen (kernlezen of maatschappelijk lezen afhankelijk van het niveau van het kind).

Ook besteden we heel veel aandacht aan spreken en luisteren. De kinderen krijgen veel woordenschat aangeboden en de nadruk wordt daarbij gelegd op uitspraak en het gebruiken van de woordenschat in correct gevormde volzinnen.

 

Binnen onze klas wordt de nadruk gelegd op het functioneel en zelfstandig werken, dit ter voorbereiding van de overstap naar het middelbaar.  

 

Sociaal emotionele ontwikkeling is zeer belangrijk binnen onze klas, zeker omdat de kinderen in hun puberteit komen en we hen begeleiden om hier op een correcte, aangename manier mee om te gaan.

Verder wordt er ook veel aandacht besteed aan: beleefd zijn, lief zijn voor elkaar, behulpzaam zijn, oplossen ruzies, probleemoplossing, … 

 

Ook staat milieu-educatie centraal.

We leren werken in de schooltuin, ook dit ter voorbereiding van de overstap naar het middelbaar.

We leren hen respect en aandacht te hebben voor de natuur, voor het leven in en rond de tuin, verantwoordelijk te zijn voor plant en dier en te genieten van het buiten bezig zijn.

Afval sorteren en energie besparen worden ook dagelijks geoefend.  

 

Daarnaast is er plaats voor ontspanning, dit onder andere tijdens de yoga-lessen waar we de kinderen leren hoe rust te vinden in hun hoofd en lichaam.

 

Tijdens de WO-lessen worden functionele thema’s aangebracht en wordt er veel gewerkt rond de woordenschat rond het thema.