villA

VillA - ASS Type 9

Sinds september 2016 zijn we in een aparte vestiging te Schilde in een rustige en groene omgeving gestart met onze type 9 - werking. Deze wijkschool van Zonnebos heet de 'villA'.

Hier zitten kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een (rand)normale begaafdheid.


Er is een kleuterklas, de Sterretjesklas, voor kinderen tussen 2,5 en 7 jaar. Er zijn tevens drie lagere schoolklassen, de Zonnetjes- , Manen- , en Planetenklas voor kinderen tussen 6 en 14 jaar.


In elke klas wordt er gewerkt rond de belangrijkste punten van een autiwerking.

Zo wordt er in het klaslokaal rekening gehouden met een duidelijke, veilige en gestructureerde omgeving.

De meeste kinderen hebben hun eigen werkhoek en individuele daglijn. Zo kan er voorspelbaarheid geboden worden. We stimuleren ook hun communicatieve vaardigheden zoals een vraag leren stellen, luisteren, naar elkaar kijken,…


Er wordt bij ons getraind op sociale en emotionele vaardigheden. Een kind dat zich goed in zijn vel voelt zal ook beter tot leren komen.

Ook leren leren komt bij ons veel aan bod. Dit kan zijn: een probleem leren oplossen, plannen, een goede werkhouding hebben, taakbereidheid hebben en taakgericht kunnen werken.

Leren spelen vinden we ook heel belangrijk. Een kind met autisme heeft het soms moeilijk om zijn vrije tijd in te vullen of samen te spelen met anderen.