LBV

Levensbeschouwelijke vakken

Tijdens de lessen levensbeschouwing werken we op een open manier aan het zin geven van de wereld rondom ons.


Met de kleinere kinderen wordt vooral sensopathisch gewerkt.

We kijken met hen vol verwondering naar de wereld rondom via wandelingen en werken rond thema’s bv. Verdriet, dieren, herfst,…


Met de grotere kinderen gaan we vooral in gesprek en laten hen kennismaken met de grote levensvragen.

Juf Suzy en juf Frieda


Bij R-K Godsdienst betekent dit dat we werken rond de verhalen van Jezus en hem als voorbeeld zien, zoeken hoe we het goede kunnen doen, leren bidden, praten over leven na de dood, christelijke feesten ontleden en begrijpen, …

Dit allemaal in een open sfeer, zodat uw kind de kans krijgt zelf betekenis te geven aan zijn of haar ‘Geloof’.

Juf Nathalie en meester Seppe


Niet-confessionele zedenleer is een vrijzinnige, humanistische visie op het leven gebaseerd op de universele mensenrechten.


Zedenleer is vooral een open vak waarin zowat alle onderwerpen bespreekbaar zijn. Er wordt veel aandacht besteed aan socio-emotionele ontwikkeling, welbevinden, zelfrespect en respect voor anderen, de natuur, de wereld, de mensenrechten/kinderrechten en het opbouwen van universele waarden.


Onze zedenleerklas is een gezellige ruimte waar we samen leren discussiëren, leren het woord voeren, leren luisteren en waarderen.

Aan de hand van speelse technieken leren de kinderen zich beter te uiten, gevoelens te verwoorden en hun creativiteit te gebruiken.


In onze klas streven we steeds naar geborgenheid. Er worden geen persoonlijke denkbeelden of waarden opgedrongen maar we proberen de kinderen te begeleiden in hun groeiproces.

Het kind leert zijn eigen waarden vormen in alle vrijheid van denken maar met verantwoordelijkheidsbesef en met respect voor de medemens.


Voor de startklasjes en voor de laatstejaars wordt jaarlijks een lentefeest/ Feest Vrijzinnige Jeugd ingericht.

Juf Fatima en juf Sara


Bij Islam betekent dit dat we werken rond de eenheid van Allah, Het leven van Profeet Mohammed en hem als voorbeeld zien, de verhalen van de andere profeten, zoeken hoe we het goede kunnen doen, leren bidden, praten over leven na de dood, islamitische feesten ontleden en begrijpen…


Dit gebeurt op niveau van de leerlingen door middel van werkbundeltjes, liedjes, praatplaatjes, verhalen, klasgesprekken en dergelijke meer.

We hechten er veel belang aan dat de leerlingen zich goed voelen en een beetje ‘thuiskomen’ in de islamklas. De sfeer is daarom ook heel open en liefdevol zodat ieder kind de mogelijkheid krijgt om zijn/haar identiteit te ontwikkelen.

Juf Alicia


In de les Protestantse Godsdienst vertrekken we vanuit de liefdevolle woorden van Jezus zelf: ‘Laat de kinderen tot mij komen en houd ze niet tegen’ (Marcus 10:14)

Dit betekent dat ook in ons klasje elk kind warm ontvangen wordt zoals hij of zij is. We werken rond de liefde die God voor ons heeft en aan ons toont in Zijn wonderlijke schepping en in het leven van Zijn Zoon Jezus, onze verlosser.

We leren dat we geborgen zijn in die liefde en dat Hij ons aanvaardt zoals we zijn. Dat we in Jezus, als ons voorbeeld, de weg naar de Vader vinden. Een zoektocht waarbij de bijbel onze leidraad is en leren van de vele voorbeelden die ons daarin gegeven worden.


In ons klasje doen we dat o.a. door te lezen, te luisteren, te zingen, te verwonderen, creatief bezig te zijn en te bidden...om zo samen te groeien in Gods licht, zodat we dat licht ook kunnen uitschijnen en uitdelen aan iedereen rondom ons.