A7

Type 2 ASS - Monsterklas

Welkom bij de Monsterklas 


PE A6, de monsterklas, is de leerklas van type 2 ASS.


In deze klas komt het (voorbereidend) lezen, rekenen en schrijven regelmatig aan bod.

We leren hier om zelfstandig te zijn: alleen een opdracht maken, zelf de veters strikken, …

We oefenen veel op functionele vaardigheden zoals de afwas doen en betalen in de winkel.Hieronder enkele foto's van onze klaswerking.