A4

Type 2 ASS - Olifantenklas

Welkom bij de Olifantenklas


Jongens, meisjes, aan de kant want daar komt de olifant!


In onze lagere schoolklas zitten 8 leerlingen waarvan de leeftijden variëren. Er wordt voor gezorgd dat iedereen zich op eigen niveau kan ontwikkelen. We bieden individuele taken aan die samen met de juf ingeoefend worden. Hierbij richten we ons op de invulling van vrije tijd: we leren puzzelen, een tekening inkleuren, werken met steeknagels, enzovoort.


In de klas proberen we zoveel mogelijk taal uit te lokken. Dit kan verbaal zijn maar ook non-verbaal met behulp van gebaren of pictogrammen. Door de verschillende thema’s die aan bod komen, leren we telkens weer andere woorden.


We zetten ook in op zelfredzaamheid, zo oefenen we samen om zo zelfstandig mogelijk te worden en onderhouden dit doorheen de dag.

We leren: handen wassen, tafel dekken, jas dichtritsen, veters knopen, afwassen, enzovoort.


Naast het oefenen en werken, hechten we belang aan bewegen. We gaan daarom wekelijks turnen, wandelen en fietsen. Tijdens deze momenten krijgen de leerlingen de kans om zich ook hier te ontwikkelen. We oefenen om in de rij te wandelen, bij de groep te blijven, te fietsen (in het bos), en nog zoveel meer!


Alle activiteiten bieden we aan met zoveel mogelijk structuur. De indeling van de dag wordt op voorhand op de individuele daglijn gehangen. Zo weten de leerlingen wat er die dag allemaal te gebeuren staat.