L1

Type 2 ASS - Vlinderklas

Welkom bij de Vlinderklas


In de Vlinderklas krijgt ieder kind rustig de tijd om te evolueren van een cocon naar een prachtige vlinder.

We staan steeds met 2 juffen in onze klas zodat we de beste zorgen kunnen bieden. 


In onze klas ligt de focus vooral op het welbevinden. We streven ernaar dat de kinderen zich goed voelen in onze klas en zodoende staat beweging centraal omdat ze hier heel veel nood aan hebben. 

We leren onze kinderen zelfstandig steppen en fietsen zonder zijwieltjes.

Ook leren we hen om rustig te wandelen in groep en op woensdag gaan ze flink mee naar de markt in het dorp. Elke dag gaan we het bos in om een wandeling te maken en omdat buitenlucht de kinderen veel goed doet! 


In de klas is een snoezelruimte waar onze leerlingen volledig tot rust kunnen komen. Af en toe werken we klasdoorbrekend met PE A1 door een TikTak-voorstelling te beleven.


‘s Woensdags wordt er nog een andere ‘taalmethode’ aangeboden, nl. Hokus Pokus. Deze methode lokt reactie uit bij de kinderen op zowel talig als niet-talig niveau. 


Er wordt veel aandacht besteed aan welke klasactiviteiten we precies aanbieden aan de kinderen in functie van latere zelfstandigheid, zoals bijvoorbeeld: zelf de tanden poetsen, zelfstandig een toiletbezoek doen en op gepaste momenten netjes kunnen eten,...


Invulling van vrije tijd is ook belangrijk naar later toe omdat de kinderen die nuttig moeten leren besteden door bijvoorbeeld te puzzelen, envelopjes vullen, was opvouwen, enz.


Zelfredzaamheid is één van de belangrijkste dingen waar we aan werken in onze klas.

Juf Niq, onze kinderverzorgster, helpt iedere dag mee om de kinderen zo ver mogelijk te krijgen in hun zelfstandigheid. Om de fijne motoriek te stimuleren komt een ergotherapeute ons enkele uren bijstaan in onze klas.

Dan oefenen we er bijvoorbeeld op om onze jas dicht te krijgen, flesjes open en dicht te draaien en is de pincetgreep een belangrijke greep die we onder de knie proberen te krijgen. 


Kortom, in onze Vlinderklas is het steeds erg fijn vertoeven!