crea

Crea

Wij zijn juf Caroline en juf Lena, twee creatieve juffen die de kinderen op school een uurtje crea per week geven.

We vertellen jullie graag wat dat allemaal inhoudt.


Waarom bieden we crea aan?

Vanaf een kind geboren wordt, is het bezig met de wereld te ontdekken op z'n eigen tempo.

Ook op school gaat dat ontdekken verder. Muzische activiteiten bieden onze leerlingen de kans om hun omgeving en zichzelf beter te leren kennen op een plezierige manier.

Zolang je creatief bezig bent, is er geen goed of fout. Creativiteit uit zich op verschillende manieren en dat maakt het voor onze leerlingen net zo leuk: ze schitteren allemaal! 

Expressie, muzisch handelen en kunst kunnen daardoor bij kinderen met leerstoornissen een belangrijke aanvulling betekenen.


Wat doen we?

We willen de leerlingen een nieuwe wereld laten ontdekken, de wereld van de kunst in zijn verschillende facetten waarin alle zintuigen aan bod komen en we hen stimuleren om grenzen te verleggen.

Bij beeldende expressie maken we gebruik van beeldaspecten om zintuiglijke impressies en gevoelens vorm te geven en om te communiceren. 

Beeldtaal vereist van kinderen bewuster waarnemen, de mogelijkheden en eigenschappen van materialen en gereedschappen ontdekken alsook probleemoplossend leren denken. Tijdens onze lessen ontdekken de leerlingen dit volop.

We voorzien hiervoor creatieve opdrachten vanuit de seizoenen, feestdagen, kunstenaars en interesses van de leerlingen.

Ieder kind werkt op zijn eigen niveau en wordt begeleid tijdens zijn groeiproces.


Om een beeld te maken heb je middelen - materialen en gereedschappen - en werkvormen (technieken) nodig.

Dit alles passen we aan aan de noden en capaciteiten van onze leerlingen.


Belangrijk is dat ze voldoening halen uit hun resultaten, zo wordt hun zelfbeeld bekrachtigd. Maar wij vinden het proces van de leerlingen tijdens de lessen muzische vorming minstens zo belangrijk als hun eindproduct. 

Ze leren immers ook samenwerken, materialen delen, hun aanpakgedrag regelen, volhouden en geduld uitoefenen om iets af te werken.

Samen beschouwen we de beeldwerken, bekijken we hoe iedereen zijn creativiteit uitte en we genieten ook samen van kunst.


We sluiten graag af met een quote van Albert Einstein: "Creativiteit is intelligentie die plezier maakt." 

En plezier maken, dat kunnen we op school als de beste!