V5

Type 9 - Planetenklas

Welkom bij de Planetenklas


Onze klas is de hoogste klas in de VillA. De kinderen blijven in deze klas tot ze oud genoeg zijn om naar het middelbaar door te stromen. De leeftijden lopen uiteen van 9 jaar tot en met 12 jaar.


Het niveau van de kinderen ligt erg verspreid en daarom volgt elk kind een eigen begeleidings- en zorgtraject.

In de klas heeft elke leerling een eigen werkhoek. Hier kunnen ze rustig en op eigen tempo werken. Als de leerlingen een vraag hebben, komt de juf bij elk kind individueel langs. De vakken wereldoriëntatie, muzische vorming, turnen, … worden klassikaal gegeven.


In de Planetenklas wordt ook extra gewerkt rond sociale vaardigheden en communicatie omdat een 'normale' conversatie voeren, omgaan met anderen en in verschillende situaties gepast gedrag vertonen voor kinderen met autisme niet altijd gemakkelijk is.


In onze klas hebben we Multi-seat computers. Dit zijn verschillende (4) computerschermen aangesloten op één computer. Elk scherm kan toch afzonderlijk bediend worden.

De computers kunnen tijdens alle lessen gebruikt worden om te differentiëren, een filmpje te bekijken, leerstof in te oefenen of even te ontspannen. Ook hebben we elke week 1 uurtje computerles. We leren dan met verschillende programma’s werken, informatie opzoeken en op een goede manier omgaan met deze dure spullen.