A5

Type 2 ASS - Zebraklas

Welkom bij de Zebraklas


In de zebraklas kan ieder kind werken op zijn eigen tempo en niveau.

 

De zebraklas PE A5 is een functionele leerklas. Het functioneel leren staat er centraal.

Daarnaast is deze klas ook een communicatieve klas, de leerlingen leren zich verduidelijken door middel van verbale taal. We oefenen doorheen de dag op vragende zinnen en het gebruik van verbale communicatie en opdrachten in concrete situaties.

 

Wat doen we allemaal tijdens een schoolweek?

 

Doorheen de week doen we aan hoekenwerk waarbij we afwisselend komen leren bij juf Lotte of Juf Deborah, onze logopediste. Hierbij komt functioneel rekenen en taal voornamelijk aan bod.

We leren tijdens het hoekenwerk ook individueel te werken: concentratie opbouwen, planmatig werken, zelfstandigheid opbouwen, …

 

Verder oefenen we tijdens de week op huishoudelijke vaardigheden zoals afwassen, vegen, boterhammen smeren, groenten en fruit snijden, …

 

Ook muzische activiteiten komen aan bod zoals schrijfdans, dansen en zingen, knutselen en vrij spel.

 

In onze klaswerking hechten we veel belang aan bewegen. We gaan regelmatig wandelen, fietsen, zwemmen en turnen.

Zo worden zowel fijn- als grofmotorische vaardigheden op een speelse manier ingeoefend.