basisaanbod

Type Basisaanbod

Binnen ‘Team Bas’ wordt er gewerkt in kleine klasgroepen.

De leerlingen worden ingedeeld op basis van hun taalniveau en sociaal-emotionele ontwikkeling en maturiteit. 

Tijdens het schooljaar 2020-2021 beschikken we over 6 klassen. Elke klas verwijst naar een kleur van de regenboog (Rood, Oranje, Geel, Groen en Blauw). We bieden aangepast onderwijs aan kinderen tussen 5 en 14 jaar.


Voor taal en rekenen wordt er klasdoorbrekend gewerkt in verschillende niveaugroepen.  Leerlingen kunnen ook ondersteund worden door een therapeut (logo, kine, ergo,…).

Bij kinderen van ‘Team Bas’ verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling en het sociaal-emotioneel leren vaak minder spontaan. Daarom hebben we hier specifiek aandacht voor.

Onze kinderen zijn verder gebaat bij voorspelbaarheid en veiligheid. Er wordt gezorgd voor een duidelijke klaswerking.


Omdat de kinderen in het gewone onderwijs vaak te maken kregen met teleurstellingen of faalervaringen hebben opgelopen, wordt er in ‘Team Bas’ veel aandacht besteed aan het welbevinden van de leerlingen. Succeservaringen zijn uiterst belangrijk!

De kennis en vaardigheden die we onze leerlingen bijbrengen zijn gebaseerd op de leerplannen GO!

Via onderwijs op maat van elk kind proberen we de leerachterstand zo veel mogelijk weg te werken. De leerinhoud wordt aangepast aan de specifieke noden van de leerling, maar we verliezen de leerstof van het gewoon basisonderwijs niet uit het oog.

Er is permanente evaluatie en bijsturing.