T5

Type 2 - Kippenklas

Welkom bij de Kippenklas


PE 23 (de Kippen) telt 7 leerlingen, de leeftijd van deze kinderen kan schommelen tussen 8 en 13 jaar.


Zij behoren tot een groep kinderen met een ernstig mentale beperking. De leerlingen zijn zindelijk, op een ongelukje na. Ze hebben wel hulp en controle nodig bij het naar toilet gaan en handen wassen. De leerlingen hebben een grote ondersteuning nodig op verschillende leergebieden en domeinen. Zowel op cognitief als op motorisch vlak scoren deze kinderen laag.


De nadruk wordt hier voornamelijk gelegd op sociaal emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid. Om vanuit die zelfstandigheid (ik voel me goed, ik kan het zelf) op verkenning te gaan in de wereld en deze door middel van waarnemingen, concreet materiaal, functioneel leren en experimenteren te ontdekken en zo tot leren te komen.


Vandaar:

* Werken aan een communicatiesysteen, SMOG: de mondelinge vaardigheid van deze kinderen uitbreiden zodat ze hun gevoelens, behoeften en gedachten kunnen uitdrukken, begrijpen en overbrengen naar anderen.


* Individueel of met maximum 2 kinderen tegelijk werken, zodat de nodige ondersteuning optimaal is en de concentratie van het kind zo groot mogelijk blijft.


* Leren vanuit welbevinden en betrokkenheid, inspelen op de belevingswereld van het kind en van hieruit tot leren komen,..


* Thematisch werken: inspelen op dagelijkse gebeurtenissen, hun ervaringen en belevingen om zo nieuwe ervaringen, begrippen te leren.


Om dit allemaal mogelijk te maken is er regelmatig ondersteuning in de klas door onze kinesiste An Lemmens en logopediste Chris De Wit.