Welkom

Welkom

Inschrijvingsprocedure 2024 - 2025

Overzicht aanmeldingsperiodes:


aanmeldingsperiode voorrangsgroepen:

01/02/’24 – 29/02/’24

aanmelding via online systeemreguliere aanmeldingsperiode:
01/03/’24 – 29/03/’24

aanmelding via online systeem: je kan dit het beste doen via Firefox of Edge. aanmeldingen vanaf 01/04/’24:

aanmelding via telefonisch contact of mail


Leerlingen kunnen aangemeld worden voor de volgende types:

 • type 2: hoofdschool (Moerstraat, ‘s-Gravenwezel)
 • type Basisaanbod: hoofdschool (Moerstraat, ‘s-Gravenwezel)
 • type 9: vestiging (Oudebaan, Schilde)

Voor type 4 worden geen nieuwe plaatsen opengesteld. Het aanbod type 4 wordt de komende schooljaren afgebouwd.


Onze aanmeldingen worden chronologisch geordend per type en niveau (kleuter – lager). Je kan enkel aanmelden voor niveau kleuter of niveau lager. Het is niet mogelijk om voor de beide aan te melden. Indien leerlingen op de beide lijsten staan, wordt de aanmelding op basis van geboortedatum weerhouden (vb 2018 = lager).1. Aanmeldingsperiode voorrangsgroepen: 01/02/’24 – 29/02/’24

Broers of zussen of kinderen van hetzelfde gezin/dezelfde leefentiteit (kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben) van leerlingen die zijn ingeschreven op onze school krijgen voorrang om zich in te schrijven. Het gaat hierbij om leerlingen die in het schooljaar 2023-2024 ingeschreven zijn in MPI Zonnebos. Kinderen die broer/zus zijn van een leerling in SBSO Zonnebos, kunnen geen gebruik maken van de voorrangsregeling.

Deze voorrangsperiode start op donderdag 01/02/’24 om 08u00 en eindigt op donderdag 29/02/’24 om 16u00.

U kan aanmelden via de link bovenaan op onze startpagina.


Welke info moet minimaal worden doorgegeven:

 • voornaam + naam leerling
 • geboortedatum
 • adres
 • onderwijstype /attest
 • naam broer/zus
 • naam, gsmnummer en mailadres van ouder(s)/opvoeder(s)/voogd/contactpersoon


U krijgt een mail ter bevestiging van uw aanmelding. Als een kind is aangemeld, betekent het niet dat hij/zij is ingeschreven!2. Reguliere aanmeldingsperiode: 01/03/’24 – 29/03/’24

De algemene aanmeldingsperiode start op vrijdag 01/03/’24 om 8u00 en eindigt op vrijdag 29/03/’24 om 16u00. De aanmelding verloopt via de link bovenaan op onze startpagina.


Welke info moet minimaal worden doorgegeven:

 • voornaam + naam leerling
 • geboortedatum
 • adres
 • onderwijstype /attest
 • voornaam + naam, gsmnummer en mailadres van ouders / opvoeder / voogd / contactpersoon

U krijgt een mail ter bevestiging van uw aanmelding. Als een kind is aangemeld, betekent het niet dat hij/zij is ingeschreven!3. Communicatie over de aanmelding: tussen 22/04/’24 – 26/04/’24

In deze periode wordt er gecommuniceerd over de plaats op de wachtlijst. Deze informatie wordt gemaild naar de aanmelder. Indien het niet mogelijk is de persoon te mailen, wordt de info uitzonderlijk per post verstuurd naar het adres van de leerling. Indien er na een week, met meerdere pogingen tot contact en indien mogelijk via verschillende kanalen, geen reactie werd gegeven, vervalt deze aanmelding. Indien er nadien opnieuw een vraag wordt gesteld, geldt dit als een nieuwe aanmelding.4. Inschrijvingen: vanaf 15/04/’24

Voor kinderen die in aanmerking komen voor inschrijving, wordt er deze periode telefonisch of via mail contact opgenomen om verdere afspraken te maken met betrekking tot een kennismaking en screeningsmoment en de verdere inschrijving.


Tijdens het kennismakingsgesprek krijgen ouders een rondleiding en wordt er zoveel mogelijk informatie verzameld om een beeld te krijgen van de leerling. Naast het gesprek met de ouders blijven we het als school belangrijk vinden om kennis te maken met de leerling. Hiervoor wordt een screeningsmoment georganiseerd samen met paramedici (kine – logo – ergo) en leerkrachten.


Wat brengt U mee:


 • ISI+-kaart of Kids-id van de leerling
 • 2 kleefbriefjes van de mutualiteit
 • verslag M-decreet of voorlopig document voornemen inschrijving Buitengewoon Onderwijs –
 • te bekomen bij het CLB van de huidige school
 • bijkomende verslagen / info: medische verslagen, diagnostische verslagen, … die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de leerling
 • contactgegevens van belangrijke contactpersonen en/of hulpverleners (huisarts, kinderarts, thuisbegeleiding, huidige school en CLB, …)

Het screeningsmoment wordt gepland in de week van donderdag 02/05/’24 tot en met vrijdag 17/05/’24.5. Aanmeldingen vanaf 15/04/’24

Aanmelden vanaf 15/04/’24 kan na telefonisch contact met de school of via mail. De aangemelde leerlingen worden chronologisch geplaatst op de aanmeldingslijst van het desbetreffende type.


Telefoon: 03/680.12.60


Contactpersonen:6. Capaciteitsbepaling 2024 – 20257. Leerlingenvervoer

Via deze link kan U bekijken of U mogelijk in aanmerking komt voor collectief busvervoer: dichtstbijzijnde school voor Buitengewoon Onderwijs.


Voor het leerlingenvervoer werken wij met vaste opstapplaatsen. We zoeken hierbij naar de dichtstbijzijnde collectieve opstapplaats in uw buurt.


Het concrete op- en afstapuur zal vanuit De Lijn eind augustus 2024 meegedeeld worden aan de school. De busbegeleiding neemt nadien contact op met de ouders/opvoeders.


Maximumcapaciteit 

Vrije plaatsen 

Kleuters type 2

20

0

Kleuters type 4

0

0

Kleuters type 9

8

0

Lager type 2

109

0

Lager type 4

7

0

Lager type 9

40

0

Lager type BAS

56

1

Totaal

240

1

Smartschool voor ouders

Sinds midden vorig schooljaar werken we met Smartschool voor ouders, dit heeft ontzettend veel voordelen zoals:

 • U kan gerichter en sneller de leerkrachten / begeleiders van uw kind bereiken.
 • Brieven van de school kunnen digitaal worden opgestuurd zodat we samen de grote papierberg verkleinen.
 • Mocht er 's ochtends thuis iets gebeurd zijn of uw kind is iets vergeten. U kan dit tijdens de schooldag nog aan de klasleerkracht laten weten.


Veel ouders maken al gebruik van dit platform maar nog niet iedereen is aangemeld.


Voor de ouders die zich nog niet hebben aangemeld op Smartschool:

Heeft u nog vragen of vindt u de gegevens van uw account niet terug: mail naar lotte.vandenbroeck@mpi-zonnebos.be