Welkom

Overzicht aanmeldingsprocedures:

Leerlingen kunnen aangemeld worden voor de volgende types:


 • type 2: hoofdschool (Moerstraat, ‘s-Gravenwezel)
 • type Basisaanbod: hoofdschool (Moerstraat, ‘s Gravenwezel)
 • type 9: vestiging (Oudebaan, Schilde)


Voor type 4 worden geen nieuwe plaatsen opengesteld. Het aanbod type 4 wordt de komende schooljaren afgebouwd.


Onze aanmeldingen worden chronologisch geordend per type en niveau (kleuter – lager).


1. Aanmeldingsperiode voorrangsgroepen: 01/02/’23 – 28/02/’23


Broers of zussen of kinderen van hetzelfde gezin/dezelfde leefentiteit (kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben) van leerlingen die zijn ingeschreven op onze school krijgen voorrang om zich in te schrijven.


Deze voorrangsperiode start op woensdag 01/02/’23 om 08u00 tot dinsdag 28/02/’23 om 16u00.


Het gaat hierbij om leerlingen die in het schooljaar 2022-2023 ingeschreven zijn in MPI Zonnebos. Kinderen die broer/zus zijn van een leerling in SBSO Zonnebos, kunnen geen gebruik maken van de voorrangsregeling.

U kan aanmelden via de groene link bovenaan op onze startpagina.


Welke info moet minimaal worden doorgegeven:


 • voornaam + naam leerling
 • geboortedatum
 • adres
 • onderwijstype /attest
 • naam broer/zus
 • naam, gsmnummer en mailadres van ouder(s)/opvoeder(s)/voogd/contactpersoon


U krijgt een mail ter bevestiging van uw aanmelding. Als een kind is aangemeld, betekent het niet dat hij/zij is ingeschreven!


2. Reguliere aanmeldingsperiode: 01/03/’23 – 31/03/’23


De algemene aanmeldingsperiode start op woensdag 01/03/’23 om 8u00 en eindigt op vrijdag 31/03/’23 om 16u00. De aanmelding verloopt via de groene link bovenaan op onze startpagina.


Welke info moet minimaal worden doorgegeven:


 • voornaam + naam leerling
 • geboortedatum
 • adres
 • onderwijstype /attest
 • voornaam + naam, gsmnummer en mailadres van ouders / opvoeder / voogd / contactpersoon


U krijgt een mail ter bevestiging van uw aanmelding. Als een kind is aangemeld, betekent het niet dat hij/zij is ingeschreven!


3. Communicatie over de aanmelding: 17/04/’23 – 23/04/’23


In deze periode wordt er gecommuniceerd over de plaats op de wachtlijst. Deze informatie wordt gemaild naar de aanmelder. Indien het niet mogelijk is de persoon te mailen, wordt de info uitzonderlijk per post verstuurd naar het adres van de leerling.


4. Inschrijvingen: vanaf 17/04/’23


Voor kinderen die in aanmerking komen voor inschrijving, wordt er deze periode telefonisch contact opgenomen om verdere afspraken te maken met betrekking tot een kennismaking en  screeningsmoment en de verdere inschrijving.

Tijdens het kennismakingsgesprek krijgen ouders een rondleiding en wordt er zoveel mogelijk informatie verzameld om een beeld te krijgen van de leerling. Naast het gesprek met de ouders blijven we het als school belangrijk vinden om kennis te maken met de leerling. Hiervoor wordt een screeningsmoment georganiseerd samen met paramedici (kine – logo – ergo) en leerkrachten.


Wat brengt U mee:


 • ISI+-kaart of Kids-id van de leerling
 • 2 kleefbriefjes van de mutualiteit
 • verslag M-decreet of voorlopig document voornemen inschrijving Buitengewoon Onderwijs
 • bijkomende verslagen / info: medische verslagen, diagnostische verslagen, … die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de leerling
 • contactgegevens van belangrijke contactpersonen en/of hulpverleners (huisarts, kinderarts, thuisbegeleiding, huidige school en CLB, …)


Het screeningsmoment wordt gepland in de week van 22 tot 26/05.


5. Aanmeldingen vanaf 01/04/’23


Aanmelden vanaf 01/04/’23 kan na telefonisch contact met de school. De aangemelde leerlingen worden chronologisch geplaatst op de aanmeldingslijst van het desbetreffende type.


Telefoon: 03/680.12.60


Contactpersonen:

 • type 2 ASS: Ilse Kokken
 • type 2: Inge Bernaerts
 • type BA: Wim Vervoort
 • type 9: Valerie Pandelaers of Anne Van den Wyngaert


6. Capaciteitsbepaling 2023 – 2024


Deze info wordt voor 1 maart nog bekend gemaakt.


7. Leerlingenvervoer


Via deze link kan U bekijken of U mogelijk in aanmerking komt voor collectief busvervoer: dichtstbijzijnde school voor Buitengewoon Onderwijs.


Voor het leerlingenvervoer werken wij met vaste opstapplaatsen. We zoeken hierbij naar de dichtstbijzijnde collectieve opstapplaats in uw buurt.

Smartschool voor ouders


Sinds midden vorig schooljaar werken we met Smartschool voor ouders, dit heeft ontzettend veel voordelen zoals:

- U kan gerichter en sneller de leerkrachten / begeleiders van uw kind bereiken.

- Brieven van de school kunnen digitaal worden opgestuurd zodat we samen de grote papierberg verkleinen.

- Mocht er 's ochtends thuis iets gebeurd zijn of uw kind is iets vergeten. U kan dit tijdens de schooldag nog aan de klasleerkracht laten weten.


Veel ouders maken al gebruik van dit platform maar nog niet iedereen is aangemeld.


Voor de ouders die zich nog niet hebben aangemeld op Smartschool:

Bekijk onderstaande video:

https://www.youtube.com/watch?v=qK_BciZWl5A


Heeft u nog vragen of vindt u de gegevens van uw account niet terug: mail naar pieter.elst@mpi-zonnebos.be