LO'ers

Lichamelijke Opvoeding

  • Meester Klaas: type Basisaanbod en type 9
  • Meester Nick: type 2 en type 9
  • Juf Shanty (tvv Ward Van Den Langenbergh): type BKO en type 9
  • Meester Hans: type 2 ASS en type 9Door het aanbieden van verschillende soorten van beweging in sport en spelvormen, worden de kinderen op hun niveau gestimuleerd hun grenzen te verleggen.


Via beweegsituaties leren kinderen hun eigen bewegingsmogelijkheden en -beperkingen (en die van anderen) kennen.

Ze ontwikkelen m.a.w. een adequaat zelfbeeld. Dit zelfbeeld evolueert mee met de groeiende bewegingscompetenties waardoor kinderen geleidelijk aan complexere bewegingssituaties aankunnen.


Door succeservaringen in bewegingssituaties en de reflectie hierop groeit het inzicht in beweegsituaties en het zelfwaardegevoel. Dit draagt bij aan een positief zelfbeeld en een positieve bewegingsattitude.


De geleerde bewegingservaringen kunnen worden meegenomen naar de klas, speelplaats, zwembad, thuissituatie, … .  Dit is niet enkel belangrijk in het kader van blessurepreventie, maar ook ter bevordering van een positieve bewegingsingesteldheid.


Ik, jij, wij, …. leren samen bewegen!