1. Aanmeldingsperiode voorrangsgroepen: 01/02/2023 tot 28/02/2023 


Broers of zussen of kinderen van hetzelfde gezin/dezelfde leefentiteit (kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben) van leerlingen die zijn ingeschreven op onze school krijgen voorrang om zich in te schrijven.


Deze voorrangsperiode start op woensdag 01/02/2023 om 08u00 tot dinsdag 28/02/2023 om 16u00.


Het gaat hierbij om leerlingen die in het schooljaar 2022-2023 ingeschreven zijn in MPI Zonnebos. Kinderen die broer/zus zijn van een leerling in SBSO Zonnebos, kunnen geen gebruik maken van de voorrangsregeling.

U kan aanmelden via de groene link bovenaan op onze startpagina.


Welke info moet minimaal worden doorgegeven:


 • voornaam + naam leerling
 • geboortedatum
 • adres
 • onderwijstype /attest
 • naam broer/zus
 • naam, gsmnummer en mailadres van ouder(s)/opvoeder(s)/voogd/contactpersoon


U krijgt een mail ter bevestiging van uw aanmelding. Als een kind is aangemeld, betekent het niet dat hij/zij is ingeschreven!


2. Reguliere aanmeldingsperiode: 01/03/2023 – 31/03/2023


De algemene aanmeldingsperiode start op woensdag 01/03/2023 om 8u00 en eindigt op vrijdag 31/03/2023 om 16u00. De aanmelding verloopt via de groene link bovenaan op onze startpagina.


Welke info moet minimaal worden doorgegeven:


 • voornaam + naam leerling
 • geboortedatum
 • adres
 • onderwijstype /attest
 • voornaam + naam, gsmnummer en mailadres van ouders / opvoeder / voogd / contactpersoon


U krijgt een mail ter bevestiging van uw aanmelding. Als een kind is aangemeld, betekent het niet dat hij/zij is ingeschreven!


3. Communicatie over de aanmelding: 17/04/2023 – 23/04/2023


In deze periode wordt er gecommuniceerd over de plaats op de wachtlijst. Deze informatie wordt gemaild naar de aanmelder. Indien het niet mogelijk is de persoon te mailen, wordt de info uitzonderlijk per post verstuurd naar het adres van de leerling.


4. Inschrijvingen: vanaf 17/04/2023


Voor kinderen die in aanmerking komen voor inschrijving, wordt er deze periode telefonisch contact opgenomen om verdere afspraken te maken met betrekking tot een kennismaking en screeningsmoment en de verdere inschrijving.

Tijdens het kennismakingsgesprek krijgen ouders een rondleiding en wordt er zoveel mogelijk informatie verzameld om een beeld te krijgen van de leerling. Naast het gesprek met de ouders blijven we het als school belangrijk vinden om kennis te maken met de leerling. Hiervoor wordt een screeningsmoment georganiseerd samen met paramedici (kine – logo – ergo) en leerkrachten.


Wat brengt U mee:


 • ISI+-kaart of Kids-id van de leerling
 • 2 kleefbriefjes van de mutualiteit
 • verslag M-decreet of voorlopig document voornemen inschrijving Buitengewoon Onderwijs
 • bijkomende verslagen / info: medische verslagen, diagnostische verslagen, … die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de leerling
 • contactgegevens van belangrijke contactpersonen en/of hulpverleners (huisarts, kinderarts, thuisbegeleiding, huidige school en CLB, …)


Het screeningsmoment wordt gepland in de week van 22 tot 26/05.


5. Aanmeldingen vanaf 01/04/2023


Aanmelden vanaf 01/04/2023 kan na telefonisch contact met de school. De aangemelde leerlingen worden chronologisch geplaatst op de aanmeldingslijst van het desbetreffende type.


Telefoon: 03/680.12.60


Contactpersonen:

 • type 2 ASS: Ilse Kokken
 • type 2: Inge Bernaerts
 • type BA: Wim Vervoort
 • type 9: Valerie Pandelaers of Anne Van den Wyngaert


6. Capaciteitsbepaling 2023/2024


Meer info via deze link.


7. Leerlingenvervoer


Via deze link kan U bekijken of U mogelijk in aanmerking komt voor collectief busvervoer: dichtstbijzijnde school voor Buitengewoon Onderwijs.


Voor het leerlingenvervoer werken wij met vaste opstapplaatsen. We zoeken hierbij naar de dichtstbijzijnde collectieve opstapplaats in uw buurt.