A6

Type 2 ASS - Konijnenklas

Welkom bij de Konijnenklas


In onze klas letten we vooral op het leren van functionele vaardigheden, zelfredzaamheid, taal- en rekenbegrippen en andere schoolse vaardigheden.
Dit alles uiteraard op maat van elke leerling, met zijn noden, mogelijkheden en talenten.

De leerlingen hebben nog veel nabijheid en sturing nodig, maar worden gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk leren werken, spelen en handelen.

We leren in deze klas onze tanden poetsen, zelf de tafel dekken en afruimen, maar ook wachten tot het je beurt is bij een spel of samen spelen, knippen, experimenteren met materialen,... .
Hier wordt telkens ook taal en woordenschat aan gekoppeld.

De leerinhouden variëren per leerling.
Zo kan de ene leerling al letters herkennen, een andere leerling oefent nog op de kleuren benoemen, cijfers herkennen, een juiste pengreep aanhouden of leert hulp vragen wanneer nodig.

Op een speelse en gevarieerde wijze gaan we aan de slag met alle mogelijkheden en talenten van de leerlingen.
We werken telkens enkele weken rond een bepaald thema.
Dit thema komt op alle mogelijke manieren terug in de leermomenten en andere individuele of klassikale activiteiten.

Samen met de logopediste leren we op een leuke manier taalbegrip.
De ergotherapeute helpt ons bij de ontwikkeling van onze fijne motoriek.

In onze klas maken we ook graag muziek en hebben we een eigen klasliedje:

‘Wil jij even weten wie dat we zijn ?
Luister dan aandachtig, het is hier reuze fijn !

Wij zijn de konijnen,
wij springen in het gras.
Van heel de school,
zijn wij de leukste klas.

Lachen, leren, doen, proberen,
spelen gaat al goed.
En gaat het mis,
dan toont de juffrouw hoe het moet.

Iedereen is welkom,
wie je ook bent.
Want hier heeft elke leerling
een super leuk talent !
Maar een varken met een lange snuit,
ons liedje hier is uit.
Hopelijk genoot je
van ons mooie stemgeluid.’