T8

Type 2 - Pandaklas

Welkom bij de Pandaklas


PE 25, de Pandaklas, is de jongste leerklas van type 2.

 

Zich goed voelen in en buiten de klas vinden we belangrijk: positief zelfbeeld opbouwen, geloven in zichzelf, zich gewaardeerd voelen, het gevoel hebben iets te kunnen, zich durven uiten, mondig worden.

 

In deze klas komt het (voorbereidend) lezen, rekenen en schrijven regelmatig aan bod.  We leren onze naam lezen en schrijven, de dagen van de week lezen, de activiteiten in de klas …


We leren functioneel te rekenen: betalen met euro’s, kloklezen en getalbegrip en aanvankelijk rekenen tot 5.


We leren hier om zelfstandig te zijn: alleen een opdracht maken, zelf een probleem oplossen …

We oefenen veel op functionele vaardigheden zoals de afwas doen en betalen in de winkel.


Aandacht voor zelfredzaamheid en hygiëne: tanden poetsen, wc-bezoek, grondig handen wassen, aan- en uitkleden bij zwemmen, schoenen aan- en uitdoen bij het turen, tafelmanieren.


Aandacht voor beleefdheid: beleefd iemand begroeten (bij het uitdelen van de was), beleefde tafelmanieren, respect voor iedereen.


Aandacht voor beweging: leren zwemmen, fietsen, voetballen, lopen, met de go-car rijden, wandelen, …

We eten gezond en drinken veel water.


We maken ook muziek en zingen liedjes met de gitaar van de juf!Hieronder enkele foto's van onze klaswerking.