B1

Basisaanbod - Klas Rood

Welkom bij klas Rood


De Rode klas is de eerste groep van type Basisaanbod en bevat kinderen met een kalenderleeftijd tussen 6 en 8 jaar. In onze klas werken we op het niveau van het begin van het eerste leerjaar (regulier onderwijs).


Wanneer de voorbereidende lees- en rekenvoorwaarden beheerst zijn, gaan we over naar het aanvankelijk lezen en rekenen. We behandelen ongeveer 3 leeskernen (VLL) tijdens de lessen Taal.

Tevens besteden we ook veel aandacht aan spreken en luisteren. Woordenschatuitbreiding is belangrijk! Een ergotherapeut ondersteunt tijdens de schrijflessen.


We rekenen ongeveer tot 10. Getallenkennis, splitsingen, optellingen en aftrekkingen,… komen uitgebreid aan bod. We leggen de klemtoon op ‘rekenverhaaltjes’. Uiteraard zijn ook Meten en metend rekenen / Meetkunde van belang.


Verder hechten we veel belang aan het ontwikkelen van een goede werkhouding in de Rode klas. Zelfstandigheid, betrokkenheid en concentratie zijn belangrijke pijlers.

Af en toe mogen de leerlingen ook nog ‘kind’ zijn. Ravotten in het bos, spelen in de klas, gezelschapsspelletjes,… bevorderen de sociale vaardigheden.

Tijdens de lessen Wereldoriëntatie komen allerlei leuke thema’s aan bod die nauw aansluiten bij de leefwereld van de kinderen.

Tenslotte leren we de kinderen ook fietsen. Als de fietsvaardigheden beheerst zijn, maken we heerlijke en gezonde fietstochten in de nabije schoolomgeving.

 


Welkom in klas rood,

hier worden de kinderen al een beetje groot!

We zijn de jongsten van Team Bas,

maar leren toch al heel wat in onze klas!

Lezen! Ik, sim, kim, sok en pen,

zijn enkele woordjes die ik al ken!

Schrijven! Netjes en verzorgd op de lijn,

we ervaren hoe leuk dit kan zijn!

Rekenen! Optellen en aftrekken tot 10,

maar ook de euro, de klok, … kom maar eens zien!

Verder werken we aan de werkhouding en taakgerichtheid,

ieder op haar / zijn eigen ritme en snelheid…

Aan ‘je goed voelen’ hechten we veel aandacht,

het welbevinden bevorderen is onze kracht.

Schilderijen maken doen we vaak,

er zijn enkele goede kunstenaars in de maak!

We mogen ook nog regelmatig spelen,

we werken dan aan sociale vaardigheden en samen delen.

 


In de Rode klas zitten momenteel 12 leerlingen, 3 meisjes en 9 jongens.

Voor de lessen Taal en Rekenen wordt de klas dit schooljaar ‘ontdubbeld’.

We spreken dan van de ‘lichtrode’ en de ‘donkerrode’ klas. Elk kind krijgt onderwijs op haar / zijn niveau.  Ik, jij, wij…  Samen maken we het verschil!