V1

Kleuters type 9 - Sterrenklas

Welkom in de sterrenklas


Ons Sterrenklasje bestaat uit acht kleuters. Dit aantal is bewust zo laag, om elk kind individueel de nodige aandacht te kunnen geven. We vinden het heel belangrijk dat ze zich goed, veilig en geborgen voelen in de klas en dat ze iedere dag graag naar school komen.


Eén van onze voornaamste doelstelling(en) is de groei naar zelfstandigheid.

Via individuele leersessies en werken in individuele werkhoeken proberen we de kleuters steeds nieuwe vaardigheden aan te leren. Hiervoor is er extra begeleiding van kinderverzorgsters, een logopediste en een ergotherapeute. Ook de orthopedagoog en de auti-coördinator volgen de kinderen van dichtbij op.


We leren de kleuters belangrijke sociale vaardigheden die ze later kunnen gebruiken bij de integratie in de maatschappij. Zelfredzaamheid en een goede werkhouding zijn ook nodig om goed te kunnen leren.

Daarnaast hebben we aandacht voor communicatie. De kleuters worden op allerlei manieren gestimuleerd om te communiceren en indien mogelijk te spreken. De communicatie wordt ondersteund door gebruik te maken van voorwerpen, foto’s, pictogrammen en/of woordbeelden.


Dagelijks wordt de structuur aangeboden die de kleuters nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren. Dit gebeurt door gebruik te maken van een individueel dag- en werkschema en individuele werkmomenten bij de juf.

Er worden ook nog enkele groepsactiviteiten aangeboden zoals onthaal, Hokus Pokus Toverdoos, Tik Tak, wandelen, … om ook het sociale aspect niet uit het oog te verliezen.

Al onze activiteiten worden zoveel mogelijk binnen een bepaald thema aangebracht, dat aansluit bij de leefwereld van de kleuters.