Auti

Type 2 ASS

Binnen de auti-geleding type 2, die zich richt op kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en een bijkomende verstandelijke beperking, zijn er momenteel 1 kleuterklas en 6 lagere schoolklassen.


In elke klas wordt op een functionele manier gewerkt aan algemene (schoolse) vaardigheden met de nodige aandacht voor hun andere manier van denken, hun interesses en sterktes én hun mentale mogelijkheden. Daarnaast wordt er uitdrukkelijk aandacht besteed aan hun auti-gerelateerde moeilijkheden:


  • ondersteuning van onze communicatie, voorspelbaarheid bieden (o.a. daglijnen), hun communicatieve vaardigheden uitbreiden (woordenschat, oogcontact, leren wijzen, iets vragen of weigeren,…)
  • oefenen van sociale vaardigheden en hen op een gestructureerde manier leren spelen
  • werken aan zowel de grove als de fijne motoriek
  • hen leren leren: ontwikkelen en stimuleren van werkvaardigheden en werkgedrag door aangepaste taken en instructies
  • bevorderen van de redzaamheid: leren aan- en uitkleden, naar toilet gaan en handen wassen, eenvoudige huishoudelijke taken, met geld omgaan,…
  • rekening houden met hun prikkelgevoeligheid: individuele en prikkelarme speel- en werkhoeken, de mogelijkheid om te eten in de eigen klas, een aparte auti-speelplaats,…


Met deze specifieke aanpak zorgt het auti-team Type 2 ervoor dat kinderen met ASS zich gelukkig voelen waardoor zij zich optimaal verder kunnen ontplooien!