Logopedisten

Onze logopedisten bieden zowel individueel als in groep therapie aan. Deze kan bestaan uit: training van de primaire functies, mondmotorische oefeningen, algemene en specifieke articulatietraining, communicatietraining, taalactivering bv. Hokus Pokus, taaltraining van de woordenschat en de zinsbouw... 

Verder kan deze therapie bestaan uit het aanbieden van ondersteunende communicatie zoals SMOG, auditieve training, leesbegeleiding, stemstoornissen of eetbegeleiding. 

Naast deze therapie├źn begeleiden de logopedisten de reken- en leesgroepen van de type 2 klassen. Verder ondersteunen zij onze auti-klassen, bv. tijdens werkmomenten en sociale vaardigheidstraining.

Ten slotte zijn zij ook verantwoordelijk voor de organisatie van het leesproject bij onze geleding Basisaanbod en de organisatie van de schoolbibliotheek waar alle klassen gebruik van kunnen maken.

Secretariaat

03/680.12.60

kizi.schrans@mpi-zonnebos.be

Leerlingenvervoer

0498/88.47.30

leerlingenvervoer@mpi-zonnebos.be