Type Basisaanbod


In deze geleding zitten kinderen uit het vroegere type 1 en type 8. Team Bas biedt aangepast onderwijs aan leerlingen tussen 5 en 14 jaar met een attest ‘Type Basisaanbod’.

Naast de specifieke onderwijsbehoeften van elk kind, hechten we veel belang aan welbevinden. Dit doen we door een veilig leerklimaat te bieden, door rekening te houden met hun talenten, maar ook door hen onderwijs op maat aan te bieden.


Samen met de paramedici (logo, kiné, ergo) en bijzondere leerkrachten (L.O., levensbeschouwing, crea) bereiden we onze leerlingen voor op hun verdere schoolloopbaan. De kennis en vaardigheden die we hen bijbrengen zijn gebaseerd op de leerplannen van het GO!


Er zijn 6 klassen basisaanbod op onze school.   

Klik op de links hieronder om meer te weten te komen over iedere klas.

  Secretariaat

  03/680.12.60

  kizi.schrans@mpi-zonnebos.be

  Leerlingenvervoer

  0498/88.47.30

  leerlingenvervoer@mpi-zonnebos.be