Algemene informatie

Accenten uit onze visie


Omwille van type-wijzigingen bieden we steeds onze recentste visie aan. Elk schooljaar wordt deze geactualiseerd.

Om meer te weten te komen over de algemene en specifieke visies, klik op de knop hieronder. 

Vier kernopdrachten


MPI zonnebos vertrekt vanuit de vier kernopdrachten om haar onderwijs vorm te geven. Hieronder verstaan we het kwalificeren van jongeren, het ontwikkelen van talenten, het welbevinden en betrokkenheid alsook het verhogen van het leervermogen door het wegwerken van leerhindernissen.

Het aanbod buitengewoon onderwijs


Onze school voorziet onderwijs voor leerlingen van type basisaanbod, type 2, type 2 ASS, type 4 en type 9. 


Basisaanbod: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs.  Dit type vervangt vanaf september 2015 geleidelijk de types 1 en 8.  Type 1 was voorzien voor kinderen met een licht verstandelijke beperking, type 8 voor kinderen met een ernstige leerstoornis.


Type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking.


Type 4: voor kinderen met een motorische beperking.


Type 9: voor kinderen met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking.

Capaciteitsbepaling


De capaciteit van onze school wordt door het schoolbestuur bepaald en is het totaal aantal leerlingen dat maximaal kan ingeschreven worden.

Hieronder vindt u per type en per klas een overzicht.                                                            

Nuttige links


Hebt u vragen met betrekking tot het CLB, G-sport of SBSO Zonnebos, klik dan op onderstaande knop om meer te weten te komen.