Algemene informatie

Onze werking


Het IPO biedt residentiële opvang en begeleiding aan kinderen en jongeren vanaf 2,5 jaar.  Onze doelgroep zijn kinderen en jongeren met een attest Basisaanbod, type 2, type 4 of type 9.


Binnen een warme leefomgeving bieden we de kinderen en jongeren een duidelijke structuur met een consequente aanpak en handelen we vanuit betrokkenheid en een onvoorwaardelijk geloof in de veranderingsmogelijkheden van kinderen, jongeren en hun context.  Hierbij vinden we 'respect, openheid, authenticiteit en gelijkwaardigheid' belangrijke waarden.


We vertrekken vanuit de individuele problematiek en de zorgbehoeften van het kind en stellen daarbij vraaggestuurd en gedifferentieerd werk centraal.  We streven ernaar om kinderen en jongeren maximaal te betrekken in onze zorgtraject en leren ze hun plaats in de maatschappij op te nemen.  We doen dit in nauwe samenwerking met de gezinnen en de ruime context van het kind, waarbij we samen op zoek gaan naar sterktes en mogelijkheden van elkeen.  Dit leidt tot een individueel zorgtraject op maat dat op vraag steeds kan bijgestuurd worden en waarin ouders en andere betrokkenen hun opvoedkundige rol maximaal kunnen opnemen.


Via een gestructureerde samenwerking, waarbij de aanpak van de dagschool en het internaat  zoveel mogelijk wordt doorgetrokken naar het IPO én de multidisciplinaire aanpak binnen het IPO, streven we een kwaliteitsvolle hulpverlening na.

Interessante links