Internaat

Over ons


Het Speelkasteel en het Speelhuis zijn twee internaatsgroepen die zich bevinden in ons internaat te Schilde.

Deze twee gelijkaardige groepen bieden plaats aan ongeveer 24 jongens en meisjes tussen 6 en 13 jaar.

Ons gerenoveerd gebouw is gelegen in de groene en bosrijke omgeving van Schilde.

Ons eigen tuintje en het speelpleintje in de buurt geven onze kinderen de kans om naar hartenlust van de buitenlucht te genieten.


Af en toe trekken we er met het schoolbusje op uit naar de bioscoop, het zwembad of een speeltuin. Zelfs een bezoek aan een pretpark staat jaarlijks op onze agenda.


De opvoeders zorgen voor een warme sfeer. De klemtoon ligt op het welbevinden van de kinderen.

De kinderen leren stapsgewijs zorg dragen voor zichzelf en elkaar. Ze steken ook allemaal een handje toe in het huishouden.


We vertrekken vanuit de eigen noden en mogelijkheden van elk kind afzonderlijk. We bieden structuur en een houvast in een veilige, geborgen omgeving zodat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen.