Paramedisch team

Orthopedagogen

De orthopedagogen volgen de evolutie op van de leerlingen op de verschillende ontwikkelingsgebieden en organiseren daarvoor klassenraden waar de vorderingen per kind besproken worden. Ze sturen en werken mee aan de verfijning van de handelingsplannen. Verder organiseren ze kennismakings- en intakegesprekken met de ouders van nieuwe leerlingen, organiseren een testing en bespreken nadien samen met het intaketeam welke de meest geschikte klas is voor de nieuwe leerling. Ze maken een synthese van alle verzamelde info, zodat de leerkrachten en de paramedici deze info kunnen gebruiken voor hun handelingsplan.

 

De orthopedagogen zoeken samen met de leerkrachten, de paramedici, de ouders en de betrokken leerling(en) naar een oplossing bij problemen. Ze organiseren daarvoor gesprekken met de ouders, observeren in de schoolcontex, geven advies in verband met specifieke gedrags-, opvoedings- en / of leerproblemen en werken indien nodig een gedragskaart of beloningssysteem uit. Kinderen die het moeilijk hebben, kunnen even tot rust komen in het ortholokaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medische dienst

Op onze school hebben we drie verpleegsters: juf Ingrid, juf Kristien en juf Christel. Het takenpakket van onze medische dienst is zeer uitgebreid. Elke week wordt er een luizencontrole uitgevoerd bij alle leerlingen. Zij verzorgen zieke kinderen, begeleiden ouders mee op consultatie, zorgen voor het toedienen van medicatie op school alsook op het internaat. Van elk kind wordt een medisch dossier aangelegd. Ook werken zij nauw samen met de schoolarts Dr. Kurotova die elke woensdag naar school komt voor medisch onderzoek. Verder is er ook een intensieve samenwerking met het CLB en wordt er een uitgebreid gezondheidsbeleid gevoerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale dienst

Juf Inge is onze verantwoordelijke voor onze sociale dienst. Zij volgt de externe en interne leerlingen op. Samen met de directie en de orthopedagogen staat Inge klaar om nieuwe leerlingen en ouders te verwelkomen in onze school.

 

De taak van Inge bestaat uit heel wat administratieve taken: het up-to-date houden van de aanmeldingsdossiers en het inschrijvingsregister van de school, het aanmaken van het startdossier bij een inschrijving, het beheer van het sociaal dossier. Als ouders vragen hebben aangaande administratieve zaken kunnen ze bij Inge meer informatie inwinnen . Zij kan ze eventueel begeleiden bij bv. eerste aanvragen en herzieningen van bijkomende kinderbijslag, studietoelagen, ziekenfonds, ... . Ook begeleidt en vertegenwoordigt Inge leerlingen en hun ouders naar externe diensten zoals de jeugdrechtbank, ondersteuningsteam jeugdhulp, diensten voor contextbegeleiding, ... .

 

Leerlingen met problematische afwezigheden en hun ouders worden opgevolgd door Inge, indien nodig in samenwerking met ons CLB-team en andere externe ding, ... .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kine

Onze dienst kinesitherapie bestaat uit 4 kinesisten. Zij werken zowel individueel als klassikaal rond de grove motoriek van de kinderen. Klassikaal begeleiden onze kinesisten mee de tweewekelijkse zwembeurten en ze gaan met bijna elke klas fietsen om zelfstandigheid op de openbare weg te stimuleren. Individueel wordt er eerst via een screening, en indien nodig via een uitgebreid motorisch onderzoek, bepaald welk de individuele zorgvragen zijn.

 

Verder proberen ze neuromotorische onrijpheid op te sporen en te integreren om zo via de motorische weg de cognitieve functies zoals lezen, schrijven en rekenen te ondersteunen. De therapie gebeurt op maat van elk individueel kind, steeds met de achterliggende visie: een gezonde geest in een gezond lichaam. Elke therapeut heeft hierbij zijn eigen specialisaties. Zo werken onze kinesisten o.a. met technieken uit de Hendrickx-therapie, craniosacrale therapie en Bobaththerapie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergo

Onze ergotherapeuten werken met de leerlingen voornamelijk rond het inoefenen van de schrijfmotoriek, de fijne motoriek, het ruimtelijk inzicht en zelfredzaamheid. Leren knippen, scheuren en kleuren worden ingeoefend. Bij het schrijven oefenen ze op het correct vormen van de letters en de verbindingen, aangepast aan de mogelijkheden. Om meer inzicht te krijgen in de ruimte, leren ze puzzelen, figuren nabouwen, ... . Om onze leerlingen te blijven motiveren, hanteren onze erogotherapeuten een creatieve aanpak en streven ze zo naar succesverhalen. Wij streven naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van de leerlingen. Er wordt dan ook geoefend op het dichtritsen van de jas, dichtknopen van de broek of het aandoen van de schoenen, ... .

 

Daarnaast staan onze ergotherapeuten ook in voor het ondersteunen in onze klassen waar dit nodig blijkt te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo

Onze logopedisten bieden zowel individueel als in groep therapie aan. Deze kan bestaan uit: training van de primaire functies, mondmotorische oefeningen, algemene en specifieke articulatietraining, communicatietraining, taalactivering bv. Hokus Pokus, taaltraining van de woordenschat en de zinsbouw... Verder kan deze therapie bestaan uit het aanbieden van ondersteunende communicatie zoals SMOG, auditieve training, leesbegeleiding, stemstoornissen of eetbegeleiding.

 

Naast deze therapie├źn begeleiden de logopedisten de reken- en leesgroepen van de type 2 klassen. Verder ondersteunen zij onze auti-klassen, bv. tijdens werkmomenten, sociale vaardigheidstraining.

 

Ten slotte zijn zij ook verantwoordelijk voor de organisatie van het leesproject bij onze geleding type 1 / basisaisaanbod en de organisatie van de schoolbibliotheek waar alle klassen gebruik van kunnen maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderverzorgsters

Onze kinderverzorgsters ondersteunen de klasleerkracht en voeren een aantal verzorgende taken uit. Hierbij staat de zelfredzaamheid van onze kinderen centraal.

 

 

 

 

 

 

 

 

MPI Zonnebos

Moerstraat 50

2970 's-Gravenwezel

Leerlingenvervoer

0498/88.47.30

leerlingenvervoer@mpi-zonnebos.be

 

Secretariaat

03/680.12.60

mpi.zonnebos@sgr3.be