bijzondere leermeesters

lichamelijke opvoeding

De turnleerkrachten zijn: meester Hans, meester Nick en meester Ward. Zij maken gebruik van onze nieuwe sporthal. Sport vinden we belangrijk. Daarom krijgt bijna elke klas 3 uur lichamelijke opvoeding per week. Ook gaan onze leerlingen om de 2 weken zwemmen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crea & muziek

Alle leerlingen krijgen in hun lessenpakket 1 uur muziekles van juf Nathalie. Tijdens deze lessen komt dansen, zingen en toneel aan bod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLIO

Onze BLIO-leerkrachten zijn: juf Patricia, juf Sigrid, juf Saskia, meester Nicolas en juf Vicky. BLIO staat voor 'Bijzondere Leermeester Individuele Opvoeding'. De leerkrachten uit dit team begeleiden leerlingen met lezen en/of rekenen. Deze ondersteuning gebeurt individueel of in kleine groepjes. Verder werken zij ook projecten uit en ondersteunen de klasleerkrachten indien nodig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

levensbeschouwelijke vakken

Onze school behoort tot het Gemeenschapsonderwijs. Wij bieden alle erkende godsdiensten aan. Daarnaast bieden we ook niet-confessionele zedenleer aan. Onze leerlingen lager onderwijs krijgen 2 uur levenbeschouwelijke vakken per week.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingenvervoer:

0498/88 47 30

 

 

MPI Zonnebos

Moerstraat 50

2970 's-Gravenwezel

Secretariaat:

03/680 12 60

mpi.zonnebos@sgr3.be