algemene informatie

accenten uit onze visie

Omwille van recente type-wijzigingen bieden we onze recentste visie aan. Elk schooljaar wordt deze visie geactualiseerd.

 

vier kernopdrachten

MPI zonnebos vertrekt vanuit de vier kernopdrachten om haar onderwijs vorm te geven. Hieronder verstaan we het kwalificeren van jongeren, het ontwikkelen van talenten, het welbevinden en betrokkenheid alsook het verhogen van het leervermogen door het wegwerken van leeshindernissen.

het aanbod buitengewoon onderwijs

Onze school voorziet onderwijs voor leerlingen van type 1 / basisaanbod, type 2, type 4 en type 9. We bieden in alle types onderwijs voor leerlingen met autisme aan.

 

basisaanbod / type 1: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk cirriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs. Dit type vervangt vanaf september 2015 geleidelijk de types 1 en 8. Type 1 was voorzien voor kinderen met een licht mentale beperking, type 8 voor kinderen met een ernstige leerstoornis.

 

type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking.

 

type 4: voor kinderen met een motorische beperking.

 

type 9: voor kinderen met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking.

 

 

interessante links

Leerlingenvervoer:

0498/88 47 30

 

 

MPI Zonnebos

Moerstraat 50

2970 's-Gravenwezel

Secretariaat:

03/680 12 60

mpi.zonnebos@sgr3.be